150425#jp150317


演藝圈私下禁忌面大揭曉!女藝人知名度排行榜、偷拍畫面大公開

 

今天的男女糾察隊,首先是起床整人單元!以”好溫暖”而爆紅的水熊蟲,用溫暖的東西叫他們是否會說出招牌句”好溫暖”?還有話題人物8.6秒火箭砲,將以超痛腳底按摩整人進行起床驗證。
                                                                               
                                                                               
在綜藝界爭奪少數席位的女人大集合!陷入演藝圈大塞車狀態中的女藝人30名,清楚分出高下的知名度排行榜。還有臨時被通知工作取消後的偷拍畫面,演藝圈的禁忌私下面將全部揭曉!除此之外還將揭發演藝圈的禁忌內幕?!

字幕組